Missionskullen
Vattenstenen
Gåramålningar
Detta hände

 

Stora Enso Oljecentralen Lovsjö Bruk Motell Tre Örnar Barnarps Taxi

 

Stora Enso

År 1869 startade industrimannen Carl F Wennberg på Odensjö tillverkningen av slipmassa vid fabriken i Thorsvik. 
I slutet av 1800-talet bodde ca 350 familjer i Barnarp och ca 100 av dessa fick sin livsnäring från Thorsvik. Fabriken hette då Thorsvik Sulfitfabrik och Pappersbruk.
För få tillgång på energi att driva fabriken lät Wennberg bygga ett vattenhjul vid Thorsviksån. Vattenhjulet var tillverkat i trä och diametern var inte mindre än 14 meter, vilket lär ha varit det största i sitt slag i Sverige vid denna tid.

På grund av dålig ekonomi var det nära att fabriken lades ner 1908. En ny ägare kom in i bilden och företaget räddades. Produktionen förändrades och nu var de huvudsakliga produkterna toalettpapper och tändstickspapper.

Stora Enso Packaging AB

1915 påbörjades tillverkningen av wellpapp vilket sedan har blivit företagets huvudsakliga produkt. Efterfrågan på wellpapp ökade allteftersom man fann nya användningsområden. Under 20- och 30-talet startades ytterligare 9 fabriker i Sverige. 1941 var Torsvik nordens största wellpappsindustri.
Ägare till företaget vid denna tid var SLT (Sveriges Litografiska Tryckerier).
8 år senare ändrades namnet till EsselteWell AB.

1956 skedde invigningen av en helt ny modern wellpappsindustri i Torsvik. Affärerna blomstrade och bara fyra år senare byggdes fabriken till på nytt och nya maskiner införskaffades. När företaget 1969 firade 100-årsjubileum uppgick personalstyrkan till 500 personer.
Leveranser och transporter av färdiga produkter skedde i huvudsak med fabrikens traktor som med två tillkopplade vagnar gick i tvåskift ner till järnvägsstationen i Norrahammar.

1976 genomförs en större företagsaffär då EsselteWell förvärvade Kinnawells fabriker i Skene och Vikingstad.
1988 skedde ett namnbyte då finska Tampella OY tog över som ägare, namnet på fabriken blev nu Tambox AB.
1993 var det dags för ytterligare ett namnbyte, namnet ändrades till PakensoTambox AB sedan finska Enso OY gått in som ägare.
1999 ändras namnet till det nuvarande, Stora Enso Packaging AB efter en sammanslagning mellan svenska Stora och finska Enso.

Företaget är idag en av Sveriges största wellpapptillverkare med produktionsanläggningar förutom i Jönköping även i Skene och Vikingstad och säljkontor på ett flertal platser i Sverige. Totalt antal anställda är 475 varav 215 finns i Torsvik. Årsomsättningen uppgår till över 1 miljard SEK, och marknadsandelen är ca 25%. Dagsproduktionen är hela 1,5 milj kartonger från företaget.
Direkt i anslutning till fabriken finns även en lunchrestaurang vilken drivs av egna företagare.
Hela fabriksområdet är mycket välskött och passagen genom området utmed Thorsviksån ger snarare intryck av en parkanläggning än ett industriområde. Nu senast har branddammen öster om fabriken rensats upp liksom vattenfallet.

Mer info finns på www.storaenso.com/packaging/se samt www.storaenso.com/packalagom

Några företagsledare genom tiderna:

1869-99. Carl F Wennberg.
1899-11. Lennart Wennberg (son till Carl).
1911-39. William Macfie Kollèn.
1939-49. Einar Jansson.
1949-59. Sven Lejonmark.
1962-82. Gerhard Nyqvist.
1982-99. Anders Wessman.
1999-05. Ossi Mörnesten.
2006- Ravindra Parnasis.

Barnarps IF som grundades 1936 under namnet Thorsviks Boll och Idrottssällskap har sin grund i Thorsviks Industri. Dåvarande fabrikschef Macfie Kollén startade tillsammans med A.Wejdenmark och I. Willysson idrottsföreningen som år 2011 firade 75-årsjubileum. I samband med detta gav föreningen ut en jubileumstidskrift om föreningens historia.

Källa: Stig Andersson och M. Åberg Stora Enso (dec 2011).

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014