Missionskullen
Vattenstenen
Gåramålningar
Detta hände

 

Stora Enso Oljecentralen Lovsjö Bruk Motell Tre Örnar Barnarps Taxi

 

Lovsjö Bruk

Denna industri har anor sedan 1800-talet då Gustav Boman hemma i en vedbod i Stigamo påbörjade tillverkningen av tvättbrädor. Omsättningen var blygsam och försäljningen utfördes i huvudsak på torget i Jönköping dit man gick med lastad dragkärra. Detta handelsbesök krävde många mils förflyttning till fots.

Så småningom flyttades tillverkningen till Smålands Taberg där man fick möjlighet att utnyttja vattenkraft till maskindriften. Tvättbrädestillverkningen utökades och 1911 flyttades fabriken till Hovslätt där man nu kunde använda elkraft till maskin- och sammansättningsverkstaden. Detta gjorde att flera modeller kunde utvecklas. Man använde zinkplåt med 0,30 - 0,40 mm slityta, även glasyta förekom i vissa serier. Träramen tillverkades av björk. Utleveranserna skedde numera huvudsakligen med häst och vagn till järnvägsstationen i Jönköping.

I början på 30-talet flyttades delar av verksamheten till Lovsjö. Några år senare, närmare bestämt 1935 byggde Nils Boman och hans fru Viola sin nya villa i Lovsjö där en hel del mindre fabriksarbeten utfördes av frun. Ytterligare ett par år senare, 1937, påbörjades bygget av den nya fabriken. Samtidigt inköptes en lastbil för att transportera godset till Jönköping och Norrahammar. Sortimentet utökades med nya produkter som t.ex. snöskyfflar av svartplåt vilka brännlackerades. Dessutom började man tillverka leksaker som cykel- och gunghästar, pinnvagnar, krocketspel, klädhängare m.m. Närmare 100 olika produkter producerades och bl.a. klädstreckspålar och klädnypor blev stora produkter. Exporten blomstrade och många av produkterna levererades ut i världen.

Tvättbrädan, vilken var en stor exportartikel, utvecklades och fick förbättrad funktion. De försågs med 160 stansade hål i plåtens bottenräffla, vilket gjorde att de fick olika funktioner beroende på vilken sida som användes. Allt för ett bättre och enklare tvättresultat.

I oktober 1939 drabbades fabriken och kraftstationen av en omfattande brand, gnistbildning ödelade fabriken.
1942 kom nästa olycka. Då brast dammfästet vilket innebar nya problem för Nils och hans far att reda ut. Ytterligare en kraftig brand utbröt sommaren 1955. Denna gång var det en självantändning i det eldfängda trämaterialet som omgav fabriken.

Till industrin hörde också en annan lokal kallad mangelverkstaden vilken tillverkade och servade manglar.
Under pågående krigstid var läget ansträngt. Efter krigsslutet övertog Nils (Nisse) Boman företaget och drev det i egen regi fram till 1959 då företaget såldes. Vid den tiden sysselsatte industrin 30-40 personer.
En av de mer populära produkterna var spjälvagnarna vilka tillverkades i hela 10000/st per år. Ytterligare en stor produkt för företaget var de patentsökta skriskoskydden. Första året tillverkades hela 25000 par och efter 5 år var produktionen uppe i 150000 par. Dessutom tillverkades de eftertraktade campingborden i stor omfattning.
Bland de anställda var det många som var trotjänare under hela sitt arbetsliv, i vissa fall hade upp till 3 generationer detta som sin arbetsplats.

Efter att Boman sålde företaget har ett flertal ägare drivit verksamheten vidare som t. e x Rune Löfgren, Olle Jönsson, Vätterleden Invest och Swedform. Idag ägs lokalerna av Lindqvist Fastighetsförvaltning AB Taberg som hyr ut hela lokalen på 4300 kvm till lager.

Källa: Stig Andersson (dec 2011).

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014