Riksettan
Gåramålningar
Detta hände
Företagshistoria
Historiska händelser i Barnarp
 

Ett årtalsbaserat arkiv över händelser i Barnarp.

2016. Det första spadtaget till Brf Kronheden tas den 21 januari.
2015. En ny förskola har officiell invigning i november.
2015. Officiell invigning av motionsslinga och discgolfbana på Barnarpsdagen.
2015. Byggnationen av den södra förbifarten påbörjas i juli (beräknat färdigställande hösten 2016).
2015. I januari fastställs vägplanen för den nya förbifarten söder om Barnarp.
2014. Arbetet med motionsspåret påbörjas under senhösten.
2014. Nostalgimacken i Moliden renoveras och invigning hålls i september.
2014. "Vattenstenen" ser dagens ljus på nytt och området omkring den snyggas upp.
2013. Åtgärder gällande hastighetsöversynen genomförs i november.
2013. Projektet med "dammsugning" av Barnarpasjön inleds.
2013. Byggnation av kraftvärmeverk Torsvik etapp 2 inleds (beräknas stå klart 2014).
2012. Trafikverket har påbörjat planering för en alternativ sydligare sträckning av förbifart Barnarp (Torsvik-Tenhult).
2012. Landsomfattande uppmärksamhet av gåramålaren Raatikainen med utgångspunkt Barnarp
2012. Skandinaviska Oljecentralen avslutar hantering och försäljning oljeprodukter efter 50 på samma plats.
2011. Första villan på Odensjö Park uppförd 5/12.
2011. Alla tomter på Barnarps Södergård är sålda.
2011. Torsviks industriområde utvidgas söder om Hyltena (Stigamo).
2010. Första spadtaget tas till det nya området Odensjö Park den 14 december.
2010. Tidig vinter i Barnarp med ett snödjup på 40 cm redan i november
2010. Invigning av ny anläggning på Bashults Gård med inriktning hästsport.
2010. Kyrkoherde Per Green tillträder sin tjänst i Barnarps församling den 1 maj
2010. Snödjup på 94 cm i Flahult den 23 februari, det stösta snödjupet sedan mätningarna började 1905
2009. Nytt villaområde börjar byggas vid Barnarps södergård.
2009. Försäljning av klassiska smålandsstugan på berget vid Lovsjövägen.
2009. Den 1 januari ser Barnarps hemsida www.barnarp.com dagens ljus.
2008. Omfattande ombyggnader av Lovsjövägen, samt utbyggnad av GC-vägar och busshållplatser.
2008. Lokala utvecklingsgruppen bildas med 17 deltagare från olika lokala intressegrupper.
2007. Nybyggnation av villor på Skinnersdal.
2007. Stormen PER drar fram över samhället den 14 januari med 30-35 m/sek.
2007. Barnarps kyrka stängs för omfattande renovering och mögelsanering.
2006. Ett mycket uppmärksammat mord sker den 14 januari på Bobby Äikiä, liket återfinns i Lovsjön.
2006. Ladugården på Toragården brinner ner till grunden den 5 februari.
2006. Kraftvärmeverket Torsvik tas i drift med sin 120 meter höga skorsten.
2005. Stormen GUDRUN drabbar oss den 8 januari med ca 35 m/sek.
2004. Detta år påbörjas planarbetet för Odensjö Park.
2003. Barnarps Frikyrkoförsamling bildas genom en sammanslagning av missions- och pingsförsamlingen.
1999. Barnarps IF får ett eget klubbhus vid idrottsplatsen.
1993. Ladugården på Odensjö Gård ödelades av en brand, är ej återuppbyggd.
1991. Hällstorps Kvarn som Ägts av fam. Ekwall i generationer säljs till Svenska Foder.
1991. Odensjö Gård säljs till Wareborn Gårdsförvaltning. 
1990. Idrottsverksamheten (Thorsviks BoIS) byter namn till Barnarps IF.
1987. Nyetablering av stugby vid Hyltena i anslutning till Statoil.
1984. Bergtäkten med krossverk startas upp i Ubbarpsberget.
1983. Torsviksområdet växer och Nordiska Egoutteurfabriken etablerar sig på Momarken (öster om E4).
1982. Brand på Hällstorps Kvarn den 5 juni.
1981. Kronheden börjar bebyggas med villor.
1977. Pershults Såg startas upp av Lars Svensson.
1977. Flahults Gård ägd av NHR Bruk (Janssons) brinner ner till grunden.
1976. Barnarp får sin första lokaltidning Församlingsbladet.
1975. Hultmans Gård (Lunden) riven och nya bostäder byggs i korsningen Lovsjövägen - Thorsviksvägen
1975. Ladugårdsbrand på E Lockings gård Lockebo (konstaterade orsak, barns lek med tändstickor).
1975. Barnarps Taxistation vid Lovsjövägen/Ubbarpsvägen stängs för gott.
1974. Ladugårdsbrand på Hällstorps Gård (trolig orsak, elektriskt fel).
1973. Husqvarna Torsviksfabriken byggs som första företag på Torsviksområdet
1972. Gårdsbrand på Flahults Försöksgård Mossfältet den 23 augusti (orsak mordbrand).
1972. Målö Gård brinner ner den 15 augusti.
1970. Shell Torsvik öppnar serviceanläggning med butik.
1970. Folkets Hus på Ubbarpsvägen säljs och blir privat villa.
1970. Gästgivargårdens ladugård i Lunden brinner ner till grunden, ladan innehöll Michaels däcklager.
1969. Wellpappsfabriken i Thorsvik firar 100-års jubileum. Personalstyrkan uppgår till 500 anställda.
1969. Omfattande svårsläckt brand på Fägrida torvmosse söder om Stigamo.
1969. Huvudbyggnaden på Hällstorps Gård brinner ner till grunden den 7 juli (orsak åsknedslag).
1969. Den 22 september drog en kraftig höststorm fram med stora skador på hus och i skogen.
1968. Hällstorps kvarn drabbas av en omfattande brand.
1968. Esso Servicecenter öppnar ny anläggning i Hyltena den 6 juni.
1968. Dubbelörnens Bensin-Service & Motell Tre Örnar stänger sin affärsverksamhet i Barnarp (Esso).
1968. Br. E & L Svensson startar upp sin sågverksrörelse vid Jonsbo.
1968. Willy Jörgensen startar sitt åkeri med transporter och flyttningar.
1967. Flertalet affärsverksamheter utmed landsvägen stänger vid trafikomläggningen.
1967. Genomfartstrafiken på Riksettan genom Barnarp flyttas till nya motorvägen via Torsvik.
1960. Nybyggnation av Barnarps första radhusboende i Lunden (kallades då för Långholmen).
1957. Församlingsgården i Barnarp invigs den 10 november.
1957. Nybyggnation av motell Tre Örnar med servering & rum samt tvätt- och smörjhall (H & E Olsson).
1955. Barnarps Hembygdsförening bildades 29 november med verksamhet i Kråkebo/Lovsjö.
1955. Bomans Fabrik Lovsjö ödelades vid en omfattande brand den 28 augusti.
1955. Första villan byggdes på "Gullringsområdet" av fiskhandlare Fred Andersson
1953. Nybyggnation av Esso bensinstation i Lunden (Lindström & Larsson).
1952. Sockenstugan som byggdes 1910 mitt emot kyrkan rivs.
1952. Odensjö Gård drabbas av mul- och klövsjukan, alla djuren avlivas och grävs ner den 22 januari.
1951. Scoutverksamheten byggdes upp på nuvarande plats med starkt stöd av dåvarande präst. J Madestam.
1951. Folkets Park i Torsvik säljs till SSU-avdelningen i Norrahammar.
1950. Folkets Hus utmed Ubbarpsvägen byggs och invigs.
1949. Två lärarbostäder byggs utmed Dammhagsvägen.
1949. Omfattande skogsbrand på Kärrebo utmed Rogbergavägen mot Bashult.
1949. Barnarps Bygg AB grundades av Gösta Grennborg.
1948. Livsmedelsaffär byggs i Lockebo - Axelssons (senare Lockebo livs).
1948. Kyrkstallarna vid nuvarande parkeringen rivs.
1947. Ladugårdsbrand vid kyrkan. Alvar Anderssons gård brinner ner till grunden.
1946. Kiosken vid skolan byggdes (där f.d. Barnarps Kiosken ligger).
1945. Ladugården på Hällstorps gård brinner ner, trolig orsak barns lek med tändstickor.
1945. Kronhedens militärområde blev flyktingläger för 150 judiska kvinnor från Ungern och Polen.
1943. A6 militärer från Kronheden bygger badbryggan i Barnarpasjön.
1940. Uppbyggnad av militärförläggningen på Kronheden.
1940. Barnarps nya skola invigs.
1937. Landsvägen genom Barnarp beläggs med asfalt från Odensjö till Lunden.
1936. Thorsviks Boll och Idrottssällskap bildas (Thorsviks BoIS), nuvarande Barnarps IF.
1931. Bomans Fabrik i Lovsjö byggs.
1930. Barnarps och Norrahammars församling genomgår en uppdelning.
1929. Svenskbyborna kom till Barnarp.
1929. Barnarps diversehandel öppnar på adress Lovsjövägen 30 (Gabrielsson).
1926. ”Gåramålaren” M.Raatikainen befinner sig i Barnarp med omnejd och avbildar flertalet gårdar (1926 - 1933).
1922. Detta år grundade Gideon Karlsson busstrafik och transporter, nuvarande Barnarps Trafik.
1914. Övre kraftstationen byggdes i Hällstorps Hammar.
1904. Missionshuset i Moliden byggs upp.
1903. Kantorsbostad byggs mitt emot skolan, denna brann ner till grunden 14 jan 2009.
1892. Skolan byggs i Moliden.
1878. Prästgården byggdes.
1875. Konungsö kvarn uppfördes med nytt såghus och stickhyvel.
1869. Thorsviks Fabriker grundas, fabriken lär vid den tidpunkten ha haft Sveriges största vattenhjul (14 meter).
1690. Nuvarande klockstapel vid kyrkan var klar för invigning.
1343. Första gången Barnarps omnämns i skrift (Barnæthorp).
1200. Årtal för dopfunten, kyrkans äldst bevarade inventarie.

För er som är intresserade av ytterligare informatiom om Barnarp och dess historia kan vi rekommendera boken
"Glimtar från Barnarp". En bok på 90 sidor sammanställd av medlemmar i Barnarps Hembygdsförening 2005.

Källa: Stig Andersson

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2016