Riksettan
Gåramålningar
Detta hände
Företagshistoria
När Riksettan gick genom Barnarp.
Riksettan

För 50 år sedan (före E4:ans tid) var Riksväg 1, eller Riksettan som den kallades, den huvudsakliga transportleden för trafik mellan Stockholm och Helsingborg och därifrån vidare ner mot kontinenten.
Delar av denna riksväg hade sin sträckning genom Barnarp, från Röde Påle i Norr via nuvarande Värnamovägen - Lovsjövägen ner till Stigamo i söder. Denna sträcka på lite drygt en och en halv mil var förhållandevis smal och till viss del belagd med både gatsten och cement. Gatstenssättningen var från Stillefors och uppför hela Barnarpsbacken. Denna backe (Odensjölid eller Odensjölie) var ofta en mardröm att passera såväl uppför som nedför, till stor del beroende på att dåtidens fordon hade både klena bromsar och motorer och inte heller alltför sällan, dåliga däck. Olyckor var vanligt förekommande på detta vägavsnitt när bilar kom på glid.

Under åren då Riksettan passerade genom Barnarps centrala delar var det många som livnärde sig på de förbipasserande. Nedan följer en liten berättelse om vilka verksamheter som har funnits utmed ”Riksettan” genom Barnarp under åren.
Totalt fanns det inte mindre än 23 olika verksamheter utmed vägsträckan, varav 5 affärer, 4 bensinstationer och 3 bageri/caféer.

Vi börjar resan vid Röde Påle och tar oss söderut genom Barnarp ner till Stigamo.

Röde Påle
RödePåle
har alltid varit en hållplats för vägfarare och på den tiden var det en något udda bensinstation som sålde inte mindre än tre olika bensinmärken under samma tak, Esso, Caltex och Mobil (idag Hydro). Vägen förbi Råslätt
Värnamovägen (gamla Riksettan) vid Råslätt
gick tidigare strax öster om den nuvarande sträckningen och därefter låg Lockebo Livs
LockeboLivs
på höger sida. Nästa verksamhet som vi passerar är
Skandinaviska Oljecentralen
Skandinaviska Oljecentralen
vid Stillefors. Verksamheten har funnits på sin nuvarande plats sedan 1955, dock grundades bolaget redan 1941 i Stockholm. Oljecentralen var ett välkänt raffinaderi som renade bl.a. spillolja från bilar och industrin. Under många år kunde man känna en speciell lukt när man passerade Stillefors. Denna upphörde i samband med att raffineringstekniken i Stillefors avvecklades 1988. Skandinaviska Oljecentralen är idag ett helägt dotterbolag till Stena Recycling AB som ingår i Stena Metallkoncernen.

Därefter fortsätter vi uppför Odensjölie
Odensjölie
, vilket med dagens transportmedel och asfaltsbeläggning inte utgör några som helst problem. När vi når toppen på backen passerar vi platsen där Wennerfors Åkeri
Wennerfors Åkeri
grundades och låg under ett antal år. Mitt emot detta fanns det på höger sida tidigare en Bysmedja/verkstad
Platsen för Smedjan
. Vi passerar ”Fåfängans Allé” och Dammhagsvägen, vilken var en av lederna ner till Sandtaget i Dammhagen efter att den gamla nerfarten bakom Skogsåsvägen stängdes. När vi närmar oss skolan passerar vi det hus i vilket Svenssons Bageri
Svenssons Bageri
låg inrymt mellan åren 1961-1974. Mitt emot detta, precis norr om nuvarande Furubackskyrkan, låg
Källs Bilverkstad
Källs Bilverkstad
som servade och reparerade ortsbefolkningens fordon av alla de slag. Verkstaden stängdes när ägaren flyttade till Solberga i mitten av 60-talet.
I hörnan Lovsjövägen - Mobrovägen låg sedan Barnarps Specerier/Ica
Barnarps Specerier
(Nuvarande Barnarps Antik).
Efter det att vi har passerat Barnarpskolan
Barnarpskolan
, i vars källare skolvaktmästaren Henry Andersson sålde och reparerade Husqvarnas produkter, låg Byllings Kiosk
Nuvarande Barnarpskiosken
. Denna låg på samma plats där nuvarande Barnarpskiosken finns, dock i en annan lokal vilken är riven sedan lång tid tillbaka. Den nuvarande byggnaden inrymde under ett antal år både kiosk och gatukök. I källaren fanns under en tid även en spelhall med bl.a. flipperspel.
När vi sedan har passerat kyrkan på vår färd söderut, kommer vi till det som för inte så länge sedan var en ICA-affär. En affär som öppnades på 80-talet ganska lång tid efter det att Riksettan försvann. Tyvärr blev inte affären så långlivad och nu är det nya verksamheter på gång. Ytterligare en bit söderut ligger det hus i vilket Sixten & Brittas Café
Sixten & Brittas Café
inrymdes, på Lovsjövägen 30. Precis i kanten på trädgården till detta hus finns det även en milsten
Milsten vid Lovsjövägen 30
, f.ö. en av två milstenar* som ligger utmed Riksettans sträckning.

Strax därefter kommer vi till vad som var Barnarps Centrum under lång tid, nämligen Lunden och korsningen Lovsjövägen - Thorsviksvägen - Ubbarpsvägen. På vänster sida låg Barnarps Taxi/Trafik
Barnarps Taxi
som lever än i dag och är ett familjeföretag i tredje generationen. Idag har företaget flyttat till centrala Jönköping och bedriver i huvudsak turisttrafik i Europa. Granne med Barnarps Trafik låg Karlsson & Dalvik
Karlsson & Dalvik
en Caltex/Shellstation som senare blev Bilisten och Din-X men som numera är nedlagd. Mitt emot macken låg Konsum Lunden
F.d. Konsum Lunden
i samma fastighet som Pizzerian finns idag. På samma sida som Karlsson & Dalvik låg en cykel och mopedverkstad som av Barnarpsbor kallades "Cykelgunnars"
"Cykelgunnars"
, här såldes bl.a. Monark och Rex i stor omfattning.
När vi har passerat Åkerbyvägen ligger på höger hand det som en gång var en klassisk och mycket välbesökt Esso-station, ofta kallad bara Barnarp eller Motellet i Barnarp
Motellet i Barnarp
. Mackdelen byggdes redan 1953 och fyra år senare genomfördes en utbyggnad med restaurang och ca 10 dubbelrum i den södra delen. Barnarps Bygg med grundaren Gösta Grennborg, som lokal välkänd byggmästare, utförde denna tillbyggnad åt bröderna Hugo och Elve Olsson.
Anläggningen blev en mycket populär ”hållplats” för resande och för folk inom åkeribranschen vilket också gjorde att en P-plats anlades på andra sidan vägen vid fotbollsplanen samtidigt som Wallins Kiosk
Platsen för Wallins Kiosk
kom till i villatomtens häck. Många ortsbor har under den 15-åriga drifttiden haft sin inkomst och sysselsättning på denna plats. Macken var fullserviceutrustad med smörj- o tvätthall samt däckverkstad.
Efter stängningen av serviceanläggningen övergick verksamheten till omfattande matt- och golvförsäljning under namnet Matthuset i Barnarp och då genomfördes stora utbyggnader av norra delen av lokalen för att exponera alla försäljningsvaror.
Under 80-talet skedde nästa förändring av verksamheten och det började säljas inredning, möbler samt fritidsmöbler m.m. Efterhand som tiden gick inriktades all försäljning till enbart fritidsmöbler och det pågår fortfarande i ny regi och i samarbete med Mellby Garden Laholm, under namnet Olsons i Barnarp, liksom tidigare.

Vi åker ut ur Barnarps centrala delar och nästa ställe vi kommer till är Lovsjö, där Bröderna E & L Svenssons Trä och Byggvaror
Bröderna E & L Svenssons Trä och Byggvaror
började sin verksamhet 1968 på nuvarande plats. Efter raksträckan "Kallebergarakan"
"Kallebergarakan"
i högersvängen ner mot ån ligger på vänster hand milsten Nr:2
Milsten vid Lovsjö
* och strax efter det kommer vi till det som en gång var Wåge Berggrens Livs
Wåge Berggrens Livs
på vänster sida. Direkt efter att ha passerat bron över Kråkeboån återfinns på höger sida det tidigare Bomans Fabriker
Bomans Fabriker / Lovsjö Bruk
(under senare år mer känt som Lovsjö bruk). En mycket välkänd fabrik som hade omfattande tillverkning i trämaterial. Huvudprodukterna var tvättbrädor, krocketspel samt de mycket populära ”pinnavagnarna” som såväl vuxna som barn älskade. Dessa vagnar var i början försedda med trähjul och metallband som slitbana, men efterhand byttes de ut mot metallekerhjul med gummidäck. Fabriksbyggnaden finns fortfarande kvar som lagerlokal för inhyrda företag anslutna till Torsviks industriområde.
Resan går vidare söderut uppför backen till Moliden och till det som var Carlssons Affär
Carlssons Affär
Mitt emot denna låg även en liten servicestation som tillhandahöll bensin från Shell/Nynäs
Servicestationen i Moliden
, rester av denna station finns fortfarande kvar intill vägen. Strax efter servicestationen ligger fastigheten som inrymde det välkända café/konditori Oswalds i Moliden
Oswalds i Moliden
.
Den idylliska och natursköna Campingplatsen
Lovsjöbadens Camping
vid Lovsjöns sydvästra spets får ej heller glömmas bort. Campingplatsen har varit verksam sedan lång tid tillbaka och besöks av många vägfarande turister. Lovsjöbadens Camping har på senare tid upprustats och delvis byggts om av nuvarande ägare, samt fått högre klassning.

I samband med trafikomläggningen till högertrafik sept 1967, öppnades nuvarande motorväg via Torsvik. Riksettan genom Barnarp blev lokalväg nr 846 och många affärsverksamheter stängdes i brist på genomfartskunder. Ett av undantagen var Esso/motellet som blev kvar 9 månader i väntan på att ersättningsanläggningen i Hyltena skulle bli inflyttningsklar till 6 juni 1968.
Trafiken genom Barnarp i dag är fortfarande intensiv, speciellt med tung trafik beroende på Torsviks omfattande logistik o företagscentrum. Dessutom tillkommer en hel del turisttrafik utöver all lokal trafik.
Barnarp används ofta som en genväg mellan olika väderstreck och större trafikleder i Södra Vätterbygden.

*) Milstenar (milstolpar) användes för avståndsmätning längs härads- och landsvägar under tiden 1649 - 1890 för beräkna dåtidens underlag för reseersättningar. En gammal svensk mil ansågs vara 18000 alnar, vilket med dagens mått motsvarar ca 10.688 meter. Stolparna är oftast försedda med kunglig krona eller monogram samt årtal. Det förekom 3 olika avståndsmätningar 1 mil - 1/2 mil - 1/4 mil. Från och med 1870 infördes nuvarande millängd som är 10 kilometer. De fåtal bevarade stenarna vårdas och skyddas som historiskt och kulturellt värdefulla till eftervärlden genom länstyrelsen med fleras försorg. I Barnarp utmed gamla Riksettans sträckning finns två olika, dels en 1 mils-stolpe vid Lovsjövägen 30 samt en 1/4 mil i Lovsjö.
**För övrigt kan tilläggas att namnet "Riksettan" återupplivas på olika sätt genom aktivitetsgrupper och turistnäringen som en historisk och trivsam resa genom ett levande landskap. Den Småländska och aktiva delen stäcker sig från Markaryd i söder och upp till Byarum i norr, vissa planer finns på en förlängning norr över via Gränna och Ödeshög. Varje sommar körs ett bilrally denna sträcka med mycket stor anslutning av gamla fordon.
Målgången är på Skillingaryds skjutfält med Götastöms Fordonshistoriska Klubb som arrangör.

Källa: Stig Andersson april 2009. (uppdaterad 30/9)

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014