Missionskullen
Vattenstenen
Gåramålningar
Detta hände

 

Stora Enso Oljecentralen Lovsjö Bruk Motell Tre Örnar Barnarps Taxi

 

Skandinaviska Oljecentralen (ScandiaOil)

1941 bildades företaget Älvsjö Oljerening i Stockholm vilket senare ombildades till Skandinaviska Oljecentralen . Företaget raffinerade spilloljor från industri- och fordonsmotorer för återanvändning. Under de första åren levererades största delen av den återvunna oljan till svenska försvaret.

1955 flyttades fabriken till Sandhem i Västergötland. Ett år efter flytten ödelades fabriken av en brand och det blev dags att hitta en ny plats för verksamheten. Efter visst sökande visade det sig att Egoutteurfabrikens f.d. lokaler i Stillefors var tillgängliga efter deras flytt till Hovslätt.

Efter att ha anpassat lokalerna och flyttat med sig det som fanns kvar kunde nu raffineringsprocessen fortsätta som tidigare. Ett kännetecken för fabriken var att processen framkallade en speciell lukt som spred sig omkring fabriken och Lockebo. Lukten var inte direkt illaluktande eller besvärande men ingen undgick den då man passerade på Riksettan förbi Lockebo och vidare uppför Barnarpsbacken.

Produktionen var omfattande och redan 1958 låg utleveranserna på ca tre miljoner liter per år. När det var dags att förnya tillståndet för fortsatt raffineringsverksamhet blev det avslag. Orsaken var de allt högre ställda miljökraven. Resultatet blev att raffineringsprocessen upphörde och från 1988 är Oljecentralen en mellanlagringsstation för i huvudsak oljeavfall.

2008 skedde ett ägarbyte och nuvarande ägare Stena Recycling AB, som ingår i Stenakoncernen, övertog verksamheten. Driften ändras, delvis beroende på miljökrav m.m. till mottagning av spilloljeprodukter. Dessa mellanlagras innan de vidarebefordras till Halmstad. Där sker en mindre process med att separera vatten från spilloljan. Efter denna behandling används oljan till eldning av företag med speciella miljötillstånd. En del exporteras även till Tyskland.
ScandiaOil Stillefors behandlar numera obrukade basoljor med tillsättande av olika tillsatser för nästan alla förekommande motorer och maskiner.  Försäljningen är inriktad på grossistledet som sedan levererar ut till detaljhandeln och även till slutförbrukare i butik.

Idag har ScandiaOil en rikstäckande försäljningsorganisation med sju säljare som bearbetar marknaden från Ystad i söder till Hudiksvall i norr. ScandiaOil tillhandahåller en detaljrik produktkatalog som innehåller alla uppgifter på klassificering av smörjmedel enligt SAE-API-ACEA-systemet.
Fabriken har inte genomgått några större utbyggnader till ytan och antalet anställda har varit ganska oförändrat under åren. Personalstyrkan har uppgått till mellan 7 och 15 personer, varav många med långvarig anställningstid.
Under lång tid var Direktör Wilhelm Dahlqvist företagets driftiga chef under tiden fabriken utvecklades och moderniserades.

Källa: Stig Andersson och VD. Per Eriksson ScandiaOil (dec 2011).

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014