Missionskullen
Vattenstenen
Gåramålningar
Detta hände

 

Stora Enso Oljecentralen Lovsjö Bruk Motell Tre Örnar Barnarps Taxi

 

Motell Tre Örnar

Även denna anläggning bör omnämnas som ett av de företag som haft betydelse för Barnarp. Denna bensinstation och motell satte namnet Barnarp på Sverigekartan som en hållplats utmed Riksettan genom Småland. Yrkeschaufförer med lastbilar älskade detta motell för den goda maten och den trevliga personalen. Motellet var öppet och bemannat dygnet runt. Anläggningen hade ett antal övernattningsrum vilka var populära hos resande säljare, artister, musiker m.m.

Den första delen av fastigheten kom till 1953 och var då butiksdel för den dåvarande Esso-stationen. Byggherrarna hette Lindström och Larsson. Efter några år såldes macken till Gustaf och Lilly Gustafsson som även ägde och drev Sjögestad motell söder om Linköping. Gustafssons var själva inte direkt verksamma i Barnarp utan hyrde 1956 ut till två inflyttade bröder från Orust.

Till skillnad från byggherrarna Lindström och Larsson lyckades bröderna från Orust, Hugo och Elve Olsson, driva anläggningen betydligt mer framgångsrikt. Redan efter några år hade de fått fastighetsägaren att bygga till en serveringslokal och tillhörande motellrum. En tvätt- och smörjhall inrymdes i källarplanet och parkeringsplatsen utökades.
Utbyggnaden utfördes av den lokala byggmästaren Gösta Grennborg, som senare startade Barnarps Bygg AB. Motelläggningen öppnades i sin helhet 1957. Omsättningen ökade kraftigt och många nyanställdes, flertalet av dessa var Barnarpsbor.
Motelldriften sköttes av brödernas båda fruar Inga och Ulla. Även om Ingas huvudansvar var köket och Ullas servering och rumsuthyrning så var det ett lagarbete.
Motellanläggningen blev också en välkänd träffplats för Vätterbygdens bilburna ungdomar. Man fikade, lyssnade på jukeboxen och spelade flipperspel. Här träffades många grabbar och tjejer som sedan blev par och bildade familjer.
Efterhand som åren gick återvände Hugo och Inga till Orust 1965. Elve och Ulla fortsatte driften tills anläggningen stängdes i samband med nya motorvägen öppnades för trafik 1967.

Samtidigt pågick byggnation av en ny ersättande anläggning i Hyltena, denna öppnades den 6 juni 1968. De flesta anställda flyttade med för fortsatt arbete under samma ledning. Under en övergångsperiod i samband med flytten drevs båda serviceställena samtidigt. Motellet i Barnarp stängdes och avslutades hösten 1968.

Många boende i Barnarp har under årens lopp haft sitt arbete vid någon av dessa anläggningar. Stig Andersson jobbade under 43 år med dessa två anläggningar, varav ansvarig chef de senaste 32 åren fram till tidigarelagd pension vid 62 års ålder. Statoil Hyltena, med tillhörande stugby och den nyöppnade säkerhetsparkeringen Security Park Sweden, drivs idag av Mats och Ewa Nilsson.

Källa: Stig Andersson (dec 2011).

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014