Riksettan
Vattenstenen
Gåramålningar
Detta hände
Företagshistoria
Vattenstenen
 

Det kom ett förslag…

I början av februari 2014 kom det ett förslag till förslagslådan här på hemsidan. Förslaget var inskickat av Ingemar Yngve. I det inkomna förslaget kunde vi läsa om en sten som hans svärfar Gösta Gustavsson, som f.ö. fyller 95 år i år, berättat om. Stenen kallades för Vattenstenen för att det alltid stod vatten i den. En sevärdhet som han tyckte på något sätt skulle uppmärksammas innan den helt föll i glömska. Stenen skulle ligga utmed det som förr kallades Koastigen, en stig som hade trampats upp av kor på väg från Alvars lada till sina betesmarker och som i förlängningen gick ner till Stora Enso.

Förslaget togs upp på lokala utvecklingsgruppens möte.Det var ingen i gruppen som visste vilken sten som avsågs men det beslutades att det skulle jobbas vidare med frågan.

Stig Andersson anmälde sig som frivillig till att ta kontakt med Ingemar som hade skickat in förslaget för att ytterligare informera sig om platsen. Det visade sig att Koastigen var den nuvarande GC-vägen mellan Kronheden och Lunden och att Vattenstenen fanns nära platsen för den nyuppsatta soffan. Stenen hade under åren som gått blivit både inväxt och täckt med mossa,för att göra den rättvisa krävdes lite uppsnyggning på platsen.
Stig Andersson och Ulf Lindholm erbjöd sig att avsätta lite tid för att snygga upp på platsen. Platsen rensade på buskar och vildvuxet gräs räfsades bort men för att stenen helt skulle komma till sin rätt krävdes ytterligare rengöring. Claes Eklöf i Bashult (C:E Transporter) ställde upp med ett bensindrivet elverk för att driva en högtryckstvätt och Bubs Godis lånade ut en 1000 liters vattenbehållare, med den supporten löstes uppgiften med rengöring galant.

Tack vare detta förslag har vi nu fått ytterligare en ”sevärdhet” som var på väg att glömmas bort.

Under sommaren har platsen snyggats till ytterligare med sittplatser och bord, dessutom har det planterats växter och buskar i dess närhet.

Före och efter

 

April 2014 (uppdaterad jan 2015)

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2014