Missionskullen
Vattenstenen
Gåramålningar
Detta hände
Företagshistoria

 

Här skulle man kunna skriva hur mycket som helst om Barnarp och dess omgivningar, allt ifrån kyrkans äldst kända historia från 1200-talet och framåt. Första gången som ortsnamnet Barnarp omnämns är år 1343 och då skrevs namnet Barnæthorp. Varför det heter just Barnarp är det nog ingen som med säkerhet vet men en ganska kvalificerad gissning är att det har funnits ett torp som tillhörde någon med namnet Barne. En annan teori är att det skulle ha med barn att göra d.v.s. ett torp där det har funnits många barn, eller ett torp/gård som övertagits av barn.

Sen kan man vandra vidare genom historien med berättelser om de kringliggande torpen och gårdarna hela vägen från Stigamo, Hyltena, Lovsjö via Barnarp, Odensjö, Skinnersdal och hela vägen ner till Borrbruket och Stillefors.  (Visste ni förresten att den berömde nordpolenfararen Salomon August Andrée bodde i Lockebo och var ägare till Stillefors mekaniska verkstad - nuvarande Oljecentralen - under åren 1878-1880).

Samhället växte upp som en del i Tabergs bergslag med masugnarna vid Mobro och Kråkebo som fasta punkter i tillvaron. Därefter kom Barnarps och Thorsviks fabriker med fabrikör Wennberg i spetsen att bidra till industrialiseringen. Från det vidare till dagens internationella företag som just nu håller på att växa upp på Torsviks industriområde någon kilometer från Barnarps centrala delar.

Affären och Thorsviks Pappersbruk
Kontakta oss: post@barnarp.com

copyright © barnarp.com 2009-2017