Om Barnarp och hemsidan

 

Januari 2016.

2015 är över och ett nytt spännande år ligger framför oss.

Barnarp är i nuläget en av de kommundelar i Jönköping som utvecklas mest och mycket är på gång.
Ett av de större projekten som inleddes under 2015 är arbetet med den södra förbifarten. Ett projekt som var på tal redan när Lillängsområdet byggdes runt 1970. Sedan dess har Torsviks industriområde växt upp och trafiken i öst-västlig riktning genom Barnarp mångfaldigats. Innan 2016 är till ända kommer de boende söder om Thorsviksvägen att kunna ta sig till bussar m.m. utan att korsa en tung trafikerad väg som skär rakt genom samhället.

2015 stod även en ny förskola klar med plats för ca 70 barn, något som är välbehövligt nu när Barnarp växer. Under 2016 kommer detta att märkas av då Brf Kronheden börjar byggas (två etapper om vardera 22 lägenheter). Även om inte den officiella byggstarten har skett när detta skrivs så pågår förberedelse för byggnationen bl.a. genom flytt av en GC-väg.
Vad gäller bostadsbyggande så är de allra flesta villatomterna på Odensjö Park tecknade.
Inte bara bostadsbyggandet utan också företagandet utvecklas och Torsviks industriområde växer söder om Hyltena och etableringen av nya företag är i full gång.

Via inkomna förslag och genom den lokala utvecklingsgruppens försorg har vi fått både en motionsslinga och en discgolfbana i idrottsplatsens omedelbara närhet. Båda dessa hade officiell invigning på Barnarpsdagen i augusti 2015.
Har ni idéer om vad vi kan göra för att Barnarp skall bli ännu bättre ser vi gärna att ni skickar in förslag till utvecklingsgruppen och kommundelsrådet. Detta gör ni enklast genom att använda förslagslådan eller skicka ett mail till forslag@barnarp.com.

>Kalendern< tillhör fortsatt en av de mest besökta sidorna men fortfarande saknar vi information om vad som är på gång. Allt vi får information om lägger vi ut men tyvärr har vi inte möjlighet att fråga runt om vem som skall hitta på något och när. Ni vet väl att alla har möjlighet att lägga till aktiviteter i kalendern. Klicka på "+" längst upp till höger i kalendern eller dubbelklicka i ovankant på önskad datumruta för att få upp rutan där ni kan fylla i. Annars går det naturligtvis lika bra att skicka ett mail till evenemang@barnarp.com så lägger vi ut just ert evenemang i kalendern så snart vi får informationen.

Vi hoppas att ni fortsätter att besöka barnarp.com både här, på facebook och på instagram.
Tillsammans gör vi Barnarp bättre.

Vill Ni kontakta oss går det bra att skicka ett mail till post@barnarp.com eller så en signal på 070 - 563 07 99

 

 

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2016