Det har nu gått tio år sedan handlingsplanen för lokal utveckling togs fram (2007-2008) och många av de åtgärder som då föreslogs är nu genomförda.

Även om mycket i planen är uppfyllt så kan vi inte sätta oss ner och vara nöjda utan istället fortsätta med oförminskad kraft för att Barnarp skall fortsätta att utvecklas.

För att vi skall få ett Barnarp att trivas i vill vi att ni löpande framför era synpunkter.
Hur vill just Du att Barnarp skall se ut och vad kan bli bättre?

Lämna in förslag genom att klicka på Förslagslådan nedan.

Förslagslåda

Kontakta oss: post@barnarp.com
copyright © barnarp.com 2009-2017