Lunden
Kronheden
Odensjö
Kyrkan
Torsviksområdet
Från ovan

 

Barnarp i dag

Barnarp är en förort till Jönköping belägen cirka 10 km rakt söder om stan, precis i början på Småländska höglandet (knappt 130 meter högre än stationen i Jönköping).
Samhället är förhållandevis långsmalt med ca: 3,5 km mellan Barnarps-skyltarna i nord-sydlig rikting men inte mer än 500 meter i öst-västlig ledd.

Invånarantalet i församlingen var 3530 personer per den 31 dec 2014 enligt >SCB<.

Samhällets centrala del består till större delen av villabebyggelse indelad i tre områden, Lunden, Kronheden och Odensjö.
Till Barnarp räknas även Stigamo, Hyltena, Moliden, Konungsö, Lovsjö, Ubbarp, Bashult, Lockebo samt det förhållandevis nya området Skinnersdal.
Någon direkt industri förutom Stora Enso finns egentligen inte i själva samhället men närheten till >Torsviks industriområde< och det faktum att Barnarp endast ligger 10 minuter med bil från centrala Jönköping gör att kommundelen stadigt växer. I nuläget är det på gång två nya områden, dels Barnarp 3:1 ("Nya Kronheden") där det i nuläget uppförs lägenheter, samt Odensjö 7:7 som snart börjar närma sig slutet.

Vad som händer just och hur arbetet med den lokala utvecklingen fortskrider finns under rubriken >delaktighet<.


Kontakta oss: post@barnarp.com

copyright © barnarp.com 2009-2017